משמעות הטיפול במוזיקה לילדים במצבי סיכון בפנימייה: ראייה אקולוגית

מאיה יאיר, דורית אמיר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מבוסס על מחקר איכותני שעסק במשמעות הטיפול במוזיקה בפנימיות לילדים במצבי סיכון, מנקודת מבטן של תרפיסטיות במוזיקה. במסגרת המחקר נערכו ראיונות עם תשע תרפיסטיות במוזיקה שעבדו בפנימיות שונות בארץ, ראיונות שבהם הושמעו גם קטעי מוזיקה מהטיפול, ונאספו שירים שבחרו המרואיינות בתום קריאת סיכומי הראיונות, ואשר ייצגו את תחושותיהן בעקבות הקריאה. ניתוח החומרים הניב ארבע קטגוריות-על: המטופלים - חולשות וקשיים מול יכולות וכוחות; הטיפול במוזיקה - בית לנפש; עבודה טיפולית במסגרת הפנימייה - "אין ויש"; המטפלות במוזיקה - גשר בין הפן המקצועי לאישי. ממצאי המחקר מצביעים על הפוטנציאל של הטיפול במוזיקה להאיר ולהרחיב את כוחות המטופלים ולהשפיע על סביבת הפנימייה - להפכה למקום מגורים טוב יותר בעבור המטופלים ולמקום עבודה טוב יותר לצוות ולמטפלות במוזיקה. הדיון מבוסס על המודל האקולוגי של ברונפנברנר, המאפשר לראות כיצד למוזיקה יש תפקיד חשוב בקידום יחסי הגומלין בין המערכות השונות בסביבת המטופל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)25-54
Number of pages30
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volumeכ"ג
Issue number41
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Boarding schools
  • Music therapy
  • Problem children
  • Psychotherapists
  • System theory
  • Therapist and patient

Cite this