משבר הזהות של מדינת ישראל

Translated title of the contribution: The Crisis of Identity of the State of Israel

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

משך אלפי שנים חיו היהודים בגלות. לכן החלקים הציבוריים של היהדות הושתקו והיא התעצבה כדרך חיים של פרטים, של משפחות ושל קהילות. מצב זה השתנה עם הקמת מדינת ישראל. היהודים החלו שולטים בטריטוריה, הם עברו ממצב כרוני של קיום כמיעוט נשלט למצב של רוב יהודי האחראי לעצמו. הקמת המדינה כוננה זירה ציבורית יהודית שבה יש אפשרות לקיומם של פוליטיקה יהודית, צבא יהודי, מערכת משפט יהודית ורשות רבים יהודית. זהו חידוש תרבותי, לאומי ודתי מרגש. הפוטנציאל הציבורי של הציוויליזציה היהודית, שהיה גנוז בחשכת הגלות, קיבל אפשרות למימוש. הגולם הוזמן לפרוש כנפיים כפרפר צבעוני. אין פלא שמדינת ישראל נתפסה כנס שמגשים את חלומם של דורות רבים של יהודים. הקמת המדינה היהודית הייתה אמורה, לכאורה, להבהיר את שאלת הזהות הלאומית היהודית. ריכוז של קבוצה מפוזרת למקום אחד, הטלת אחריות מדינית מלאה על כתפיה ויצירה של הגמוניה תרבותית בספירה ציבורית היו אמורים לשמש חומרי יסוד לבניין האומה. והנה, לאחר שישים שנות מדינה מתברר, כי במקום הכרעה בשאלת הזהות הלאומית, המדינה היהודית הפכה לזירה המרכזית שזבה מתנהלת המחלוקת על טיבה של הזהות היהודית. הצלחת הציונות הפוליטית עוררה, במלוא עוזה, שאלות שדרשו הכרעות רעיוניות ומעשיות בדבר טיב הקיום הקולקטיבי היהודי ומשמעותו. תפקודה הריאלי של מדינת היהודים הפיח רוח חיים בחזונות שונים המתחרים זה בזה על מתן פשר, משמעות ואריינטציה ל"יהדות" עצמה. במאמר זה אסקור את קווי המחלוקת העיקריים בדבר הזהות היהודית הישראלית: האם מדינת ישראל היא המשך אבולוציוני של הקיום היהודי הגלותי, או שהיא מסמנת התחלה חדשה, רבולוציונית, שבה מככה "יהודי חדש"? מה מקומה הראוי של הדת במדינה שרוב אזרחיה חילונים, אך חלקים גדולים מהמורשת התרבותית שלה הם בעלי אופי דתי? מדינת ישראל מגדירה את עצמה, בחוקיה, כ"מדינה יהודית" וכ"מדינה דמוקרטית" - האם שתי ההגדרות יכולות להתיישב זו עם זו? החיים בישראל מתאפיינים בשניות (דואליות) תרבותית: עולם ערכים יהודי מסורתי מכאן ועולם ערכים ליברלי-מערבי מכאן; האם ניתן לפתח אסטרטגיות קיום שמנהלות שיחה בין שתי המערכות התרבותיות, או מאפשרות קיום דיאלקטי ביניהן? משבר הזהות מפתה את הצדדים שבמחלוקת לחפש הכרעה באמצעות פנייה אל המערכת המשפטית של המדינה ושל הדת - מהן ההשלכות של מצב זה? לסיום גם אציע קווים מעטים שיכולים לשמש הנחיה לריכוכו של משבר הזהות הישראלי. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Crisis of Identity of the State of Israel
Original languageHebrew
Pages (from-to)257-275
Number of pages19
Journalתרבות דמוקרטית
Volume14
StatePublished - 2012

IHP Publications

 • ihp
 • זהות ישראלית
 • National characteristics, Israeli
 • זהות יהודית
 • Jews -- Identity
 • ציונות
 • Zionism
 • יהדות ודמוקרטיה
 • Democracy -- Religious aspects -- Judaism
 • ליברליזם
 • Liberalism
 • ציונות דתית
 • Religious Zionism
 • דת ומדינה
 • Religion and state
 • משפט וחברה
 • Law and socialism
 • חילונים ודתיים
 • Orthodox Jews -- Relations -- Nontraditional Jews
 • לאומיות
 • Nationalism
 • יהודים וערבים
 • Jewish-Arab relations
 • זכויות האדם
 • Civil rights
 • Human rights
 • בן-גוריון, דוד -- 1886-1973
 • Ben-Gurion, David -- 1886-1973
 • קרליץ, אברהם ישעיה -- 1878-1953
 • Karelitz, Avraham Yeshayahu -- 1878-1953
 • קימרלינג, ברוך
 • Kimmerling, Baruch

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • Jews -- Identity
 • National characteristics, Israeli
 • State, The -- Philosophy
 • Orthodox Judaism -- Israel -- Relations -- Nontraditional Jews
 • Israel -- History -- Philosophy

Cite this