"מרחב מוגן": התערבות טיפולית במציאות טראומטית משותפת

תמר לביא, אורית נוטמן-שורץ, רחל דקל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Downloads (Pure)

Abstract

המציאות הביטחונית בדרום חושפת את אנשי הרווחה ובריאות הנפש, הגרים בקהילות ומטפלים באוכלוסייה, לחשיפה כפולה - ישירה ועקיפה, אישית ומקצועית - לאירועים מאיימים. מציאות כזו מעוררת אתגרים ייחודיים בניהול שני העולמות, האישי והמקצועי. למרות הידע שהצטבר על עבודת בריאות הנפש הנעשית במציאות טראומטית המשותפת למטפלים ומטופלים, רק מיעוט מהעובדות התייחס לאירועים ממושכים כמו המציאות הביטחונית בדרום ישראל. מטרת המחקר הייתה לאתר ולזהות את המורכבות הייחודית של הטיפול הפסיכוסוציאלי במציאות במציאות טראומטית משותפת מתמשכת. במחקר השתתפו שלוש קבוצות מיקוד ובהן 30 אנשי טיפול, העוסקים במגוון מקצועות טיפוליים. משך עבודתם של המטפלים באזור נע מחודש ימים ועד ל-20 שנה. ממצאי המחקר מראים כי לצד חשיפה גבוהה לאירועים טראומטיים ולסכנה ממשית, ובמקביל לחוויה של מצוקה נפשית בקרב בקרב רבים מן המטפלים המתגוררים באזור, יש רמה גבוהה של תפקוד וחוסן בתחום המקצועי. במקביל, המציאות הטראומטית המשותפת המתמשכת נמצאה בעלת השלכות מורכבות על היחסים הטיפוליים. מחד גיסא, היא צמצמה את המרחב הטיפולי, ומאידך גיסא, נוצרה הזדהות עמוקה בין המטפל למטופל, וזו אפשרה, בין היתר, האצה של תהליכים טיפוליים. הדיון סוקר את המשתנים המסייעים להמשכיות ניהול שני העולמות והמקשים עליה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)261-284
Number of pages24
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ה
Issue number2
StatePublished - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Boundaries -- Psychological aspects
 • Crisis intervention (Mental health services)
 • Psychotherapy
 • Resilience (Personality trait)
 • Secondary traumatic stress
 • Social workers
 • Teams in the workplace
 • Terrorism -- Psychological aspects
 • Therapist and patient
 • הצבת גבולות (פסיכולוגיה)
 • התערבות במשבר (פסיכותרפיה)
 • טראומטיזציה משנית
 • טרור -- היבטים פסיכולוגיים
 • מטפלים ומטופלים
 • מסוגלות נפשית
 • עבודת צוות
 • עובדים סוציאליים
 • עמידות (פסיכולוגיה)
 • פסיכותרפיה
 • תמיכה בבני משפחה

Cite this