מרבקה גובר ל"מיליטריזם ויקטימולוגי": האם השכולה והמצב הצבאי-ישראלי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בכל הקשור להופעתה במרחב הציבורי, נדרשה האם השכולה להלום ציוויים נרטיביים ורטוריים של משטר היגון הישראלי - להקפיד על שיח פרו-ממסדי מאופק וחסר כעסים והלנות על גורלה. המאמר ממחיש את מיזם עיצוב ה"אם השכולה ההרואית" ככזו שעליה היה להוות אלטרנטיבה לאם היהודייה, תוך התייחסות מיוחדת למי שהיוותה בשנות המדינה הראשונות, את הטיפוס האידיאלי של האם השכולה מבחינת הממסד: גב' רבקה גובר היא "אם הבנים". עם השנים בעקבות שינוי ערכים בקרב העילית הישראלית התבצע תהליך של "שובה של האם היהודייה", אשר הפך את שיח האמהות למגונן והורי ביחס לחייל ולחלל הישראלי, תהליך שלא חתר תחת המילטריזם התרבותי המקנה לאימהות שכולות מעמד פסיכו-פוליטי ייחודי.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר עמדות: היבדלות וסולידריות (קובץ בעריכת משה רחימי)
Place of Publicationאלקנה-רחובות
Publisherהוצאת מכללת אורות ישראל
Pages111-134
Number of pages24
ISBN (Print)9789657540060
StatePublished - 2015
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Bereaved families
  • Fallen soldiers -- Israel
  • Guber, Rivkah
  • Mothers of soldiers
  • Social change

Cite this