"מראה, מראה שעל הקיר, מי החונך (ת) הטוב (ה) בעיר?" הבדלי מגדר בתפיסות נחנכים את התנהגויות החניכה באקדמיה

רונית קרק, רוני שילה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חונכים (mentors) הם עובדים בעלי השפעה בארגון התורמים מניסיונם ומידיעותיהם לקידום הקריירות של הנחנכים שלהם (protégés). הסיוע שהחונכים מעניקים לנחנכים הוא משני סוגים: (1) פונקציות ממוקדות קריירה, התורמות לקידומם של הנחנכים בארגון; (2) פונקציות פסיכו-חברתיות, התורמות להתפתחותם האישית והמקצועית. במחקר זה נבחנו תפיסות של נחנכות ונחנכים את פונקציות החניכה שמספקים חונכות וחונכים בארגון אקדמי. המחברות שיערו כי ביחסים שווי-מגדר (בין שתי נשים או בין שני גברים) ידווחו יותר פונקציות חניכה פסיכו-חברתיות בשל הדמיון, האינטימיות והקרבה בין החונכים לנחנכים. בנוסף הן שיערו כי נשים חונכות תיתפסנה כמספקות פחות פונקציות ממוקדות קריירה מגברים, בשל דימוין כבעלות כוח מועט יחסית בארגון וכבעלות גישה מוגבלת למשאבים. במחקר השתתפו 179 דוקטורנטים – 91 גברים ו-88 נשים – מהפקולטות למדעי הטבע ולמדעים מדויקים במוסד להשכלה גבוהה בארץ, שהיו ביחסי חונכות עם מנחים מהסגל האקדמי. תוצאות המחקר תומכות בהשערה הראשונה ומראות כי ביחסים שווי-מגדר הנחנכים דיווחו שקיבלו יותר פונקציות חניכה פסיכו-חברתיות מאשר ביחסים שוני-מגדר. שלא כהשערה השנייה, נמצא כי הנשים החונכות, ולא הגברים, הן אלה שנתפסו כמספקות מידה רבה יותר של פונקציות ממוקדות קריירה לנחנכים. ממצא זה הוסבר באמצעות קשיים שבהם נשות הסגל האקדמי נתקלות במהלך הקריירה שלהן, קשיים שמגבירים את מודעותן לחשיבות של כישורי קריירה. מודעות מוגברת זו משתקפת בתפיסות הנחנכות והנחנכים, והיא עשויה לתרום לנטייה לתפוס את החונכות כמי שמספקות פונקציות ממוקדות קריירה רבות יותר. המחקר מסייע להבין את מגוון הדפוסים של יחסי חניכה הנרקמים בין חונכים לנחנכים בהרכבים מגדריים שונים. כן מסייע המחקר לנבא את פונקציות החניכה הייחודיות המדווחות כמסופקות בכל אחד מההרכבים המגדריים, והוא מוסיף להבנת תרומתם של יחסי חונכות לקידומן של נשים בארגונים בכלל ובארגונים אקדמיים בפרט. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)707-735
Number of pages29
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume44
Issue number4
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Promotions
  • Sex
  • Women in higher education
  • חניכות בארגונים
  • מגדר
  • נשים באקדמיה
  • קידום עובדים

Cite this