מצוינות להוראה: מאפיינים ייחודיים של תוכנית מצוינות במכללה להכשרת מורים מחקר משולב

מרים מרצבך, רחלי זרצקי, יעקב כץ

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  בשנים האחרונות נערכו בארץ מחקרים רבים על תוכניות מצוינות הקיימות במכללות להוראה בישראל. המחקר הנוכחי מבקש לחקור את תוכנית המצוינות להוראה הקיימת במכללה להכשרת מורים באזור ירושלים. המחקר הנוכחי מתאפיין במערך משולב (mix-method design). החלק הראשון התבצע בשיטת המחקר הכמותית, ומטרתו הייתה לעמוד על ההבדלים בין סטודנטיות בתוכנית מצוינות המכונה בארץ "ראש גדול בהוראה" (תכונה להלן "תוכנית רג"ב") ובין סטודנטיות הלומדות לתואר ראשון באותו מוסד בתוכנית האקדמית הרגילה (תכוננה להלן "סטודנטיות סדירות"). במחקר נבדק משתנה בלתי-תלוי אחד שהינו תוכנית הלימודים של הסטודנטיות, ושלושה משתנים תלויים: מוטיבציה ללימודים, תחושת מסוגלות עצמית להוראה, ושביעות רצון מהלימודים. אוכלוסיית המחקר הקיפה 108 סטודנטיות לתואר ראשון שלמדו במכללה בשנת הלימודים תשע"ו, 53 סטודנטיות המשתתפות בתוכנית רג"ב ו-55 סטודנטיות סדירות שנדגמו תוך התאמת השנתון וחוג הלימוד שלהן לנתונים של הסטודנטיות בתוכנית המצוינות. במחקר הנוכחי שימשו ארבעה כלים: 2( 1( בתוכנית המצוינות. (1) "שאלון מוטיבציה ללימודים"; (2) "שאלון מסוגלות עצמית בהוראה"; (3) "שאלון שביעות רצון מהלימודים"; (4) שאלון דמוגרפי לאיסוף פרטים על המשתתפות: גיל, מסלול לימודים וכיו"ב. איסוף הנתונים התבצע באמצעות שאלון מקוון. עיבוד הנתונים נעשה בתוכנת SPSS. בשלב הראשון חושבו מדדי סטטיסטיקה תיאורית ונבדקה מהימנות השאלונים. בשלב השני, לצורך בדיקת השערות המחקר, בוצעו מבחני ANOVA חד-כיווני. הממצאים מצביעים על הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות במשתנה המוטיבציה ללימודים, כשבקרב הסטודנטיות בתוכנית רג"ב נמצאו רמות גבוהות יותר של מוטיבציה בהשוואה לסדירות. באשר למשתני תחושת מסוגלות עצמית להוראה ושביעות רצון מהלימודים - לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי קבוצות התלמידות. החלק השני של המחקר נערך בשיטת המחקר האיכותנית, ובו נותחו נתונים שנאספו מהסטודנטיות המשתתפות בתוכנית רג"ב בלבד. בחלק זה נעשה שימוש בטכניקה שמקורה במתודולוגיה האיכותנית - ניתוח תוכן של תשובות הנבדקות לשאלה פתוחה. השאלה הפתוחה היא: מהי תרומתה של התוכנית עבורך? מתוך התשובות שנאספו זוהו חמש קטגוריות מרכזיות, כשהשתיים השכיחות ביותר היו "הרחבת אופקים" ו"העשרה והתמקצעות בהוראה". לסיכום המחקר גובשו המלצות יישומיות והצעות למחקרי המשך על תוכנית רג"ב המתקיימת במכללה.
  Original languageHebrew
  Pages (from-to)145-167
  Number of pages23
  Journalמכלול
  Volumeל"ב
  StatePublished - 2017

  IHP Publications

  • ihp
  • Content (Psychology)
  • Excellence
  • Motivation in education
  • Satisfaction
  • Self-efficacy
  • Student teachers
  • Teacher effectiveness
  • Teachers -- Training of
  • Teachers -- Training of -- Curricula
  • Teachers colleges
  • Teaching

  Cite this