מעשה רוקם : תשמישי קדושה מטקסטיל בבית הכנסת האשכנזי, הספרדי והאיטלקי .

ברכה יניב

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

ספר מקיף, ראשון מסוגו, שמציג את אריזת ספר התורה באירופה ובפזורה הספרדית. אריזה זו מורכבת מכמה פריטים הקשורים זה בזה: יריעה, אבנט ומעיל. נוספו להם הפרוכת והכפורת, המשמשות חוליית קישור איקונוגרפית בין עיצוב המעילים לספר התורה לעיצוב ארון הקודש/ההיכל. הספר מציג את התפתחותם ההיסטורית ואת עיצובם האמנותי של תשמישי הקדושה האלה בקהילות האשכנזיות, הספרדיות והאיטלקיות. הספר דן בהיבטים החומריים, ההלכתיים, הכלכליים והחברתיים של תשמישי הקדושה ובעיקר במשמעות המוטיבים שלהם.

'מעשה רוקם' מצטרף ל'מעשה חושב', ספרה הקודם של ברכה יניב, שעניינו התיק לספר התורה בקהילות המזרח ובקהילות האגן המזרחי של הים התיכון. יחדיו משלימים 'מעשה חושב' ו'מעשה רוקם' את תמונת תשמישי הקדושה העיקריים בכל קהילות ישראל.
Original languageHebrew
Number of pages402
StatePublished - 2009

Cite this