מעשה בטבעת ובלולב: הקיבוץ הדתי ודרישות ההלכה לקניין פרטי: ‏ה‏קיבוץ הדתי ודרישות ההלכה לקניין פרטי

Translated title of the contribution: The Ring and the Lulav: The Religious Kibbutz and the Halakhic Requirements for Private Propetry

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תנועת הקיבוץ הדתי קידשה מאז היווסדה את רעיון השיתופיות ועל כן דחתה קריאות להכרה בזכות לרכוש פרטי של חברי הקיבוץ. אולם כבר בשנותיה הראשונות הסתבר שעיקרון זה טומן בחובו בעיה של ממש בגלל דרישת ההלכה שפעולות הלכתיות מסוימות יוכלו להתבצע אך ורק ברכושו הפרטי של אדם. המאמר עוסק בכמה מקרים כאלה. דרך ניתוחם, המושתת על מקורות שונים ובכללם חומרים ארכיונים, הוא מציג את המתח בין האתוס הקיבוצי ובין דרישות ההלכה. המתח הזה עורר פולמוס עקרוני בקרב האידיאולוגיים של התנועה. למעשה נדרשה הכרעה בשאלת מעמדו של עיקרון היעדר הבעלות הפרטית בקיבוץ ובשאלה אם עליו להתבטל בפני ההלכה או שמא על ההלכה לפעול כדי שהוא יוכר כעיקרון שווה ערך לשאר עקרונותיה. מקום נרחב מוקצה לעיסוק בשתי הסוגיות המרכזיות שעוררו את הדיון ודרשו פתרונות למתח זה. הסוגיה הראשונה היא שאלת הצורך ההלכתי שהחתן יהיה הבעלים היחיד של טבעת הקידושין שבה הוא מקדש את כלתו. אראה באמצעות מסמכים ארכיוניים כיצד נפתרה בעיה זו. הסוגיה השנייה קשורה בוויכוח עקרוני שנתגלע בין הוגי הדעות המרכזיים של התנועה בשנות החמישים. מדובר בדיון בדרישה ההלכתית שארבעת המינים יהיו בבעלותו של הנוטל אותם לצורך קיום מצוות התורה ביום הראשון של חג הסוכות. למעשה הדיון הזה נקשר בשאלת המעמד ההלכתי של הקבוצה וכן בקיבוצים שונים שניסחו תקנונים פנימיים משלהם. מקורות אלו נבחנים גם הם במאמר. (מתוך המאמר).
Translated title of the contributionThe Ring and the Lulav: The Religious Kibbutz and the Halakhic Requirements for Private Propetry
Original languageHebrew
Pages (from-to)87-122
Number of pages36
Journalמדעי היהדות
Volume58
Issue number1
StatePublished - 2023

IHP Publications

 • ihp
 • הקיבוץ הדתי
 • ha-Ḳibuts ha-dati (Israel)
 • הלכה
 • Jewish law
 • רכוש פרטי בקיבוץ
 • Kibbutzim -- Economic aspects
 • Right of property
 • בעלות
 • Possession (Law)
 • טבעות
 • Rings
 • מנהגים יהודיים
 • Judaism -- Customs and practices
 • תקנונים
 • ארבעת המינים
 • Four species (Sukkot)
 • מצוות (יהדות)
 • Commandments (Judaism)
 • ויכוח
 • Debates and debating
 • כוהנים וכהונה
 • Cohanim
 • Priests, Jewish
 • מתנות
 • Gifts
 • תרומות ומעשרות
 • Tithes
 • צדקה (יהדות)
 • Charity -- Religious aspects -- Judaism
 • כתובה
 • Ketubah
 • פועלי אגודת ישראל
 • Poʻale Agudat Yiśraʼel

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • ha-Ḳibuts ha-dati (Israel)
 • Property (Jewish law)
 • Four species (Sukkot, Jewish law)

Cite this