מעבר לקופסה הכחולה: המדור לרכוש יהודי בגולה ומפעלים עסקיים של 'קרן קימת לישראל' בעקבות השואה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

זה למעלה ממאה שנים מזוהה 'קרן קימת לישראל' יותר מכול עם הקופסה הכחולה. המסר שהעביר הארגון דרך הקופה היה שפעילותו תלויה בראש ובראשונה בתרומות. אלא שהתרומות היו אמנם המרכיב העיקרי בהכנסותיה של קק"ל אך לא הבלעדי. היו לה הכנסות גם ממקורות כמו דמי חכירה, ריבית על פיקדונותיה בבנקים, הלוואות של סכומים גבוהים שנטלה בריבית נמוכה, מכירת איגרות חוב בעולם היהודי ועוד. שנים רבות עסקו המחלקה הכלכלית והאגף לפיתוח מפעלים כלכליים בקק"ל בהשקעות כלכליות ובצבירת רכוש במטרה להגדיל את הכנסות קק"ל. אחד ממקורות ההכנסה הייחודיים של קק"ל היה העמלות בגין הטיפול של המדור לרכוש יהודי בגולה, עם תום מלחמת העולם השנייה, בהגשת תביעות אישיות מצד ניצולי השואה כנגד גרמניה ולימים גם כנגד שווייץ בגין הפיקדונות בבנקים השווייצריים. בחוק מיוחד שחוקקה הכנסת בשנת 1957 זכתה קק"ל למעמד מיוחד; היא הייתה הגורם היחיד שהחוק פטר אותו ממרבית ההגבלות שהטיל על המטפלים בתביעות ובמרכזן ההגבלה על גובה שכר הטרחה. התרומות בלבד לא הספיקו למימון המפעלים הרבים של קק"ל, במיוחד בשלהי המנדט ובמעבר מיישוב למדינה. בנסיבות אלה חלה הרחבה ניכרת במפעליה הכלכליים-העסקיים של קק"ל כדי שיהוו מקור הכנסה נוסף. קק"ל גילתה תבונה רבה בפיתוח מפעלים כלכליים-עסקיים תוך שהיא מנצלת הזדמנויות שהזמן גרמן, חודרת לנישות ייחודיות ועושה שימוש באמון הרב ובחיבה היתרה שרחש העם היהודי זה עשרות בשנים לה ולמפעליה. כך פיתחה קק"ל באותו זמן מפעלים כלכליים-עסקיים בדמות 'גאולת' הרכוש של קרבנות השואה שנמצא בארץ, טיפול ברכוש היהודי של קרבנות השואה באירופה וטיפול בתביעות לפיצויים אישיים שהתאפשרו לניצולי השואה החל מסוף שנות הארבעים. כל אלה מפעלים שבינם לבין יעדי קק"ל לא היה דבר וחצי דבר, ושתכליתם הייתה מילוי קופתה של קק"ל לשם ביצוע משימותיה בבניין הארץ. על רקע זה לא היה מופרך בעיני קק"ל לדרוש עמלה גבוהה במיוחד. מעמדה המיוחד של קק"ל והאינטרסים המיוחדים שהיו למדינה בשנותיה הראשונות בפעילותה של קק"ל מסבירים כיצד זכתה קק"ל למעמד מיוחד ב'חוק התביעות של קרבנות השואה, 1957'.
Original languageAmerican English
Pages (from-to)149-170
Number of pages22
JournalCathedra: For the History of Eretz Israel and Its Yishuv
Volume132
StatePublished - 2009

IHP Publications

 • ihp
 • קרן קיימת לישראל
 • Ḳeren ḳayemet le-Yiśraʼel
 • ישראל -- היסטוריה -- 1948-1956
 • Israel -- History -- 1948-1956
 • ארץ ישראל -- פוליטיקה וממשל
 • Eretz Israel -- Politics and government
 • רכוש נטוש -- יהודים
 • תביעות משפטיות
 • Actions and defenses
 • שילומים (שואה)
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Reparations

Cite this