מעבודה לפרנסה - תעסוקה ויזמות בקיבוץ

מיכל פלגי, מיכאל סופר, סיביל היילברן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

פרק זה עוסק בהיבטים מרכזיים של התמורות בתפיסת העבודה והתעסוקה ובהתפתחות היזמות במשק הבית הבודד בקיבוץ. בד בבד נבחנת השפעתן של תמורות אלה על תפיסת המרחב הכלכלי-חברתי בקיבוץ. התמורות במשק הישראלי והירידה בעוצמת ההזדהות עם ערכי הקיבוץ של בני הדור השלישי והרביעי גרמו ללחצים קיומיים, כלכליים, דמוגרפים וחברתיים, שתרמו שינויים הן בנהלי התעסוקה של חברי הקיבוץ לסוגיה והן באפיוניי העסקים שאותם החליט הקיבוץ כאגודה שיתופית להמשיך ולפתח ואלה שהחליט לסגרם. השינויים שהתרחשו מבטאים במידה רבה את הצורך באסטרטגיות הישרדות של המערכת הכלכלית-חברתית של הקיבוץ, הן ברמת הקהילה והן ברמת משק הבית הבודד. הדיון בפרק נשען על מחקרים וסקרים עדכניים, מפרט את השינויים שחלו בתחומים שונים של העבודה והיזמות עקב מעבר הקיבוץ מחברה סוציאליסטית לחברה ניאו-ליברלית ובהשלכות הנבדלות של שינויים אלה על עולם העבודה של חברי הקיבוץ. תהליכי השינוי מציבים שאלה מרכזית על תפיסת מהותו של הקיבוץ במאה ה-21. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationקיבוץ 2020 (קובץ בעריכת אליעזר בן רפאל וארנה שמר)
Place of Publicationרמת אפעל
Publisherיד טבנקין - מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית
Pages101-128
Number of pages28
ISBN (Print)9789652821263
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Communities
  • Econometric models
  • Entrepreneurship
  • Kibbutzim
  • Organizational change

Cite this