"מסורת" כצורת שיח טמפורלית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר הוא תיאורטי באופיו, ועיקרו הגדרה מחודשת של המושג "מסורת". המאמר טוען כי מסורת אינה ישות אונטולוגית-היסטורית, אלא צורת שיח ופעילות סימבולית שבאמצעותה מייחסות קבוצות חברתיות שונות משמעות טמפורלית למקטעי חיים מסוימים הנתפסים כקושרים יחד ממדי זמן שונים. המאמר מבסס את ההגדרה באמצעות סקירת שתי גישות אחרות, מנוגדות, להמשגת המונח "מסורת" במחשבה החברתית-תרבותית של המאה העשרים: מסורת כניגודה של המודרנה, ומסורת כליבת הזהות של החברה. הניתוח מתמקד באפשרויות ביניים אחדות התומכות בתיאוריה שהמסורת היא צורת שיח המייחסת משמעות טמפורלית למקטעי חיים.
Original languageHebrew
Title of host publicationתרבות וביקורת התרבות
Subtitle of host publicationמחווה לאבי שגיא
Editorsדב שווורץ
Place of Publicationרמת גן
Publisherאוניברסיטת בר אילן
Pages103-133
Number of pages31
ISBN (Print)9789652264794
StatePublished - 2017

Publication series

Nameמחשבות - סדרת מחקרים במחשבת ישראל

IHP Publications

  • ihp
  • Civilization
  • Culture
  • Modernism (Aesthetics)
  • Tradition (Philosophy)

Cite this