מנשה מלך יהודה של חז"ל: מבקר מקרא משכיל, פרוע ומפרה

חננאל מאק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מנשה מלך יהודה הוא אחד משלושה מלכים וארבעה הדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. שני המלכים האחרים הם ירבעם ואחאב מלכי ישראל, ועל פי המשנה הראשונה בפרק חלק ('משנה סנהדרין' פ"י, א') הם מצטרפים בכך אל בלעם, דואג האדומי, אחיתופל וגיחזי נערו של אלישע...אבל לעומת הנכתב בפירוש בספרים מלכים, ירמיהו ודברי הימים והנאמר בדברי חכמים שהובאו עד כה, קיימים מקורות אחרים בדברי תנאים ואמוראים המדגישים צד אחר באישיותו של מנשה ובטיבם של חטאיו. המקורות האמוראיים הבלתי תלויים הם פרי דרשותיהם של אמוראים בבלים.
Original languageHebrew
Title of host publicationבעיני אלוהים ואדם (קובץ בעריכת יהודה ברנדס, טובה גנזל וחיותה דויטש)
Place of Publicationירושלים
Publisherבית מורשה בירושלים
Pages377-385
Number of pages9
ISBN (Print)9789659078813
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Bible -- Hemeneutics
  • Manasseh -- King of Judah
  • Rabbinical literature

Cite this