מנהיגות ממרחקים פסיכולוגיים שונים: שימוש בתיאוריית רמת ההבניה לתקשור חזון, הצבת יעדים ומוטיבציה של מונהגים

יאיר ברזון, ניר הלוי, בעז שמיר, מרים ארז

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה אנחנו סוקרים תיאוריות העוסקות בתפיסה העצמית של מונהגים ואת תיאוריית המנהיגות המעצבת במטרה לפתח מסגרת מושגית להבנת ההשפעות המרשימות והמגוונות שעשויות להיות למנהיגים מעצבים על המונהגים שלהם. אנחנו טוענים שמנהיגים מעצבים עשויים להשפיע אצל מונהגים על שתי רמות של התפיסה העצמית - העצמי ההתייחסותיו העצמי הקולקטיבי - ובכך לעודד הזדהות אישית עם המנהיג והזדהות חברתית עם היחידה הארגונית. במאמר אנחנו מזהים התנהגויות מנהיג ספציפיות המטרימות היבטים שונים של תפיסות עצמיות אצל מונהגים ודנים בהשפעותיהן האפשריות על היבטים שונים של עמדות והתנהגויות של מונהגים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמנהיגות עכשיו (קובץ בעריכת גלית עילם-שמיר, ישראל כ"ץ)
Place of Publicationתל-אביב
Publisherרסלינג
Pages143-189
Number of pages47
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Associations, institutions, etc
  • Communication in organizations
  • Employee motivation
  • Goal (Psychology)
  • Leadership
  • Organizational change

Cite this