ממראית עין לחשד וחזרה: מעברים בטעמי הלכה בפאה ובחנוכה.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר זה נדון תחילה בחומר התנאי על הלכות פאה, המובא בבבלי שבת
ובמקבילותיו בספרא, בתוספתא ובירושלמי, במטרה להכריע בשאלת הניסוח
המקורי שלו, ובדרך התפתחותו. לאחר בירור זה, נתאר כיצד המסורת על הלכות
פאה שולבה בסוגיה בבבלי שבת, ונדון בשני שלבים שונים בהתפתחות הברייתא
בהקשרה בבבלי
Original languageHebrew
Pages (from-to)349-364
Number of pages16
Journalתעודה
Volume31
StatePublished - 2021

Cite this