מיתוסי אונס כלפי קורבנות נשים וקורבנות גברים והקשר לסטריאוטיפיים מגדריים בקרב נשים וגברים

M. Shechory, Y. Idisis

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Original languageAmerican English
Title of host publicationVictimology: Law enforcement sex and society
EditorsY. Idisis
PublisherMassada
Pages265-280
StatePublished - 2008

Cite this