מיצוב בהקשרי שיח שונים: בין ישירות לעקיפות

Translated title of the contribution: Positioning in context: A scale of directness

אלדעה ויצמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בסוגיית ה'מיצוב' בהקשרי שיח שונים. יש להבחין בין מיצוב חברתי של המשתתפים בשיח כבעלי חובות או זכויות במסגרת תפקידיהם החברתיים הרלוונטים לשיח ברגע נתון, לבין מיצוב בשיח של המשתתפים כבעלי חובות או זכויות במסגרת תפקידיהם בשיח. במאמר מציעה הכותבת לראות את המיצוב בשיח כתופעה שמימושיה בשיח נעים על פני רצף שקצהו האחד - ישירות, וקצהו האחר - עקיפות תלוית סוגה. במאמר הודגם המודל מתוך הסוגות המוכרות למחברת: ראיונות פוליטיים וסנגור עצמי.
Translated title of the contributionPositioning in context: A scale of directness
Original languageHebrew
Pages (from-to)331-345
Number of pages15
Journalחלקת לשון: כתב-עת למחקרים בבלשנות השימושית, בטיפוח החינוך הלשוני ובאוריינות
Volume43-44
StatePublished - 2011

Bibliographical note

Vol 43-44
Year 2011-2012

IHP Publications

 • ihp
 • Discourse analysis
 • Interviewing
 • Pragmatics
 • Psycholinguistics
 • Sociolinguistics
 • חקר השיח
 • סוציולינגויסטיקה
 • פסיכולינגויסטיקה
 • פרגמטיקה
 • ריאיון

Cite this