"מיהו זה המלווה אותך עכשיו?" - על כמה פרדיגמות סמויות וחוזרות במכלול עבודתו של א"ב יהושע

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר דן בשתי תופעות רבות עוצמה, מטרידות וסמויות, החיות בטקסטים של יהושע ועדיין לא דובר בהן ולא הושם אליהן לב, אף כי נדמה שהן התופעות העקיבות והעקשניות ביותר המצויות בעשייתו הספרותית מראשיתה. המאמר מציג אותן כשתי תופעות רודפניות ושכנות, ובודק את הקשר ביניהם בתוך היקום הבדיוני של יהושע וביחסיו עם היקום האחר, זה שמחוץ לבדיון. התופעה האחת היא של טרנסגרסיות קיצוניות אך סמויות - ערגה לתענוגות בל ישוערו, אל הארוטיקה שמתחת לסף אפשרויות הדיווח והזיהוי, שהועלו מתוך האסור ביותר, מתוך אזורי הטאבו המוכחשים ביותר, ואילו התופעה השניה היא הגיבור ה"מלווה" או ה"נטפל" ביצירות של יהושע. המאמר מתמקד בסיפור "שליחותו של הממנה על משאבי אנוש" כמקרה מייצג של שתי תופעות אלה.
Original languageHebrew
Title of host publicationמבטים מצטלבים (קובץ בעריכת אמיר בנבג'י, ניצה בן-דב וזיוה שמיר)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהקיבוץ המאוחד
Pages337-344
Number of pages8
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Sex in literature

Cite this