מידת הרחמים במשנת הרמב"ם: אתיקה, משפט ותיאולוגיה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר דן בסוגיית מידת הרחמים לפי משנתו של הרמב"ם. בחיבוריו שעוסקים באתיקה, שמונה פרקים והלכות דעות, הוא דן בשאלה מן הבחינה האתית והמוסרית. בחיבוריו שעוסקים במשפט, בהלכות סנהדרין ובמקומות נוספים במשנה תורה, הוא דן בשאלה מן הבחינה המשפטית. במורה הנבוכים הוא דן בשאלה מן ההיבט התיאולוגי. המאמר סוקר את עמדותיו של הרמב"ם בהיבטים השונים, ובוחן האם הן מתיישבות זו עם זו.
Original languageHebrew
Title of host publicationהלכה ומשפט (קובץ בעריכת אריה אדרעי ואחרים)
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pages333-358
Number of pages26
ISBN (Print)9789654421720
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Aristotle
  • Jewish ethics
  • Maimonides, Moses -- 1135-1204
  • Mercy -- Religious aspects -- Judaism

Cite this