מידת ההשתתפות והמוטיבציה של תלמידים עם מוגבלות שכלית: התערבות טכנולוגית לעומת התערבות מסורתית

הנד ג'בארה, סיגל עדן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת המחקר היתה לבדוק את השיפור במידת ההשתתפות והמוטיבציה בשיעורי חשבון בקרב תלמידים עם מוגבלות שכלית באמצעות השוואה בין שתי תכניות: תכנית התערבות מסורתית ותכנית התערבות טכנולוגית באמצעות אופטימיוזיק (כלי טיפולי הבנוי על עקרון של גירוי-תגובה). במחקר השתתפו 40 תלמידים, מחצית בכל קבוצת מחקר, אשר למדו אחת לשבוע שיעור חשבון במשך 10 שבועות. קבוצה אחת למדה באמצעות הכלי הטכנולוגי אופטימיוזיק, ואילו הקבוצה השנייה למדה את אותו מהלך השיעור באופן מסורתי בכיתה. לבדיקת מידת ההשתתפות לפני ואחרי תכנית ההתערבות נעשה שימוש בשאלון CPQ ולבדיקת רמת המוטיבציה בשאלון IMI . בנוסף, נערכו שיחות אישיות עם התלמידים. הממצאים מעידים על שיפור במידת ההשתתפות והמוטיבציה אצל תלמידים שהתנסו בהתערבות הטכנולוגית לעומת ההתערבות המסורתית ולכן מומלץ לבדוק את יעילותו של מכשיר זה בשיעורים שונים ובמסגרות נוספות. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages38-47
Number of pages10
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Children with disabilities
  • Motivation in education
  • People with social disabilities -- Education
  • Special education
  • Teaching -- Aids and devices

Cite this