מידות הדרש ההגיוניות כאבני הבסיס להיסקים לא דדוקטיביים - מודל לוגי לקל וחומר, בניין אב והצד השווה: [חלק ראשון]

מיכאל אברהם, דב גבאי, אורי י שילד

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  המאמר מציע מודל לוגי למידות הדרש ההגיוניות - קל וחומר ושני בנייני אב - ומתוך כך נגזר מודל כללי לחשיבה לא דדוקטיבית בכל התחומים. המודל מבוסס על ההנחה שמאחורי ההיסקים הלא דדוקטיביים מונחת מערכת של פרמטרים ששולטים על התופעות (תצפיות - בהקשר המדעי, והלכות - בהקשר ההלכתי). הנתונים העובדתיים מוסברים באמצעות מודל של הפרמטרים המיקרוסקופיים, ומוצע קריטריון שמכריע ביחס להשלמת לאקונות לגבי עובדות לא ידועות. הקריטריון משתמש בין היתר בתכונות טופולוגיות של גרפים. המחברים מציגים התאמה של תוצאות המודל לסוגיות תלמודיות שונות, ומסבירים באמצעותו כמה וכמה קשיים שמתעוררים בתמונה האינטואיטיבית של מידות הדרש ההגיוניות. בין היתר הם מסבירים את המשמעות של סיבוב קל וחומר, את ההבחנה בין בניין אב לקל וחומר, את היחס בין שלושה סוגים שונים של הכללות צד שווה ועוד. המודל מאפשר ניתוח של היסקים לא דדוקטיביים מורכבים, כמו צד שווה, וצד שווה מורכב על גבי צד שווה וכדומה. כל מידות הדרש מוצגות בו במסגרת פלטפורמה תיאורטית אחידה, דבר שמאפשר גם להרכיב אותן זו על גבי זו בכל צורה אפשרית, ואף להגדיר מידות דרש נוספות מעבר לשלוש הללו. חלקו השני של המאמר בגליון 24 עמ' 7-71. Refereed/Peer-reviewed
  Original languageHebrew
  Pages (from-to)7-70
  Number of pages64
  Journalבדד: כתב-עת לעניני תורה ומדע
  Volume23
  StatePublished - 2010

  IHP Publications

  • ihp
  • Analogy
  • Bible -- Homiletical use
  • Logic
  • Mathematics -- Religious aspects -- Judaism
  • Talmud Bavli -- Kiddushin

  Cite this