מטרה-סנטה לתוריזם—המחקר הגאוגרפי-היסטורי של התיירות ומקומו בחקר ארץ-ישראל. קתדרה: לתולדות ארץ ישראל ויישובה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)113-136
JournalCathedra: For the History of Eretz Israel and Its Yishuv
Volume91
StatePublished - 1999

Cite this