מטא-שיפוט של שיפוטי האשמה בגיל הרך

Translated title of the contribution: Meta moral judgment among preschool children

Y. Idisis, Y. Wolf

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שימוש ב-4 בובות תיאטרון. בובה א ייצגה תוקף ובובה ב ייצגה קרבן. בובה ג שפטה את התנהגות התוקף, ובובה ד שפטה את השיפוט של בובה ג. נסיינית הציגה באמצעות בובות א ו-ב אירוע פוגעני המתאים לחיי הגן: בובה א גרמה לבובה ב פגיעה גופנית ומילולית. המשתתף התבקש לשפוט, באמצעות בובות ג ו-ד, את המעשה הפוגעני שהוצג בפניו. תחילה שפט המשתתף באמצעות בובה ג את המקרה שראה (שיפוט). לאחר מכן הוא התבקש לשפוט באותו אופן, באמצעות בובה ד, את השיפוט שעשתה בובה ג (שיפוט של שיפוט, או מטה-שיפוט). בניסויים 1 ו-3 התבצע המטה-שיפוט מיד לאחר השיפוט המקורי; בניסויים 2 ו-4 התבצע המטה-שיפוט שבוע לאחר השיפוט המקורי. בכל אירוע נכללו עדויות על כוונה (עם/בלי בשני הניסויים הראשונים וכוונה קבועה בשני הניסויים הנוספים) ומידת נזק (רב/מועט/בלי). המשתתף נתבקש להעריך את חומרת המעשה על גבי סולם דירוג גרפי מהיבט של תוקף ומהיבט של קרבן. נסתמנה השתנות של הסכמה השיפוטית במונחי חומרת השפיטה ושקלול יחסי של כוונה ומידת נזק, כפונקציה של היבט ושל פרק הזמן שבין השיפוט המקורי לבין השיפוט של השיפוט המקורי (מידי/כעבור שבוע). הממצאים מספקים תמיכה להתאמתה של גישה פונקציונלית לחקר שיפוט של שיפוט, והם נידונים במונחי התיאוריה הפונקציונלית של קוגניציה
Translated title of the contributionMeta moral judgment among preschool children
Original languageHebrew
Pages (from-to)591-606
Number of pages16
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume41
StatePublished - May 2002

Cite this