מחקר מעקב אחר בוגרי המרכז לטיפול בעברייני מין בקהילה

מלי שחורי-ביטון

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הפרק מציג ממצאי מחקר־ מעקב אחר בוגרי המרכז לטיפול בעברייני מין בקהילה. מטרת המחקר היתה לבחון את מידת היעילות של הטיפול בהפחתת המסוכנות המינית של עבריינים שסיימו את הטיפול, לאחר עזיבתם אתהמרכז. ממצאי המחקר, שהתבססו על מקורות מידע שונים )ראיונות אישיים, תיקיםאישיים, ומידע ממשטרת ישראל(, מחזקים את ממצאי מחקר ההערכה שתואר בפרק הקודם. חיזוק משמעותי מגיע ממִמצאים שהתקבלו ממשטרת ישראל. מעל ל־ 95% מהבוגרים לא מופיעים כבעלי רישום פלילי, מאז סיימו את הטיפול במרכז. החוקרת מציינת כי יש בממצאים כדי לסייע בידי מקבלי החלטות וקובעי מדיניות בישראל בהבנת החשיבות והצורך שבהקמת מרכזים נוספים בישראל. (מתוך דברי העורכים)
Original languageHebrew
Title of host publicationשירותי רווחה בעידן של הפרטה
Subtitle of host publicationמדיניות ויישומה
Editorsמאיר בן לוי חובב, מלי שחורי-ביטון
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages123-149
Number of pages27
ISBN (Print)9789655404449
StatePublished - 2014
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Criminals -- Rehabilitation
  • People with disabilities--Services for
  • Public welfare
  • Sex offenders

DanaCode

  • danacode
  • 024900502372

Cite this