מחקר בין-מדינתי של השפעתם של ערכי התרבות של שוורץ על הישגי PISA

Translated title of the contribution: A Cross-National examination of the effect of the Schwartz human values on PISA performance assessments

P. Benoliel, I. Berkovitch

    Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

    Search results