מחקר אמפירי של המשפט בישראל: ממצאים ומשמעויות

Translated title of the contribution: Empirical Legal Studies in Israel: : Findings and Insights

אריאל בנדור, יפעת הולצמן-גזית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הנחה רווחת היא כי בעשור האחרון חל בישראל גידול משמעותי בשיעור המחקרים
האמפיריים על המשפט. במאמר מוצגים ממצאים של מחקר אמפירי ראשון מסוגו שבו נבדקו
שינויים שחלו בעשור האחרון בכתיבה האמפירית על המשפט בישראל. מממצאי המחקר
עולה כי בניגוד להשערה הרווחת, לא חל גידול בשיעור המחקרים האמפיריים שפורסמו
בכתבי־עת משפטיים בישראל ובשיעור הפרסומים האמפיריים בחוץ־לארץ של חוקרי משפט
ישראלים בשנים 2005–2010 לעומת השנים 2000–2004 .עם זאת, בשנים 2005–2010
חלה עלייה במספר בקשות המענק לקרנות מחקר חיצוניות שהגישו חוקרי משפט בישראל
בהשוואה לשנים 2000–2004 .נמצא כי שיעור גבוה של מחקרים אמפיריים נתמך במענקי
מחקר. על רקע ממצאים אלה נטען במאמר כי התפתחות המחקר האמפירי של המשפט,
בדומה למגמות אחרות במחקר ובהוראה של המשפט בישראל, אינה מושפעת בהכרח רק
מהתפתחות מדעית. הממצאים האמפיריים עשויים להיות מובנים על רקע מערכת מורכבת
של תמריצים — מדעיים, אישיים ומוסדיים — שחוקרי המשפט בישראל פועלים במסגרתם.
תמריצים אלה כוללים מגוון רחב של שיקולים ואינטרסים, אשר מושכים לכיוונים שונים
ועשויים להשפיע על התפתחות זרם המחקר האמפירי של המשפט בישראל. המאמר מציג
ומנתח תמריצים אלה, לרבות מהיבטים נורמטיביים.
Translated title of the contributionEmpirical Legal Studies in Israel: : Findings and Insights
Original languageHebrew
Pages (from-to)351-389
Number of pages39
Journalעיוני משפט
Volumeלד
Issue number2-3
StatePublished - 2011

IHP Publications

 • ihp
 • חקר המשפט
 • Legal research
 • אמפיריציזם
 • Empiricism
 • שיטות מחקר
 • Research -- Methodology
 • תמריצים
 • Incentives in industry
 • מוסדות להשכלה גבוהה
 • Universities and colleges
 • מחקר -- ארצות הברית
 • Research -- United States
 • בתי ספר למשפטים
 • Law schools

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • Law -- Israel

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Empirical Legal Studies in Israel: : Findings and Insights'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this