מחזיר גרושתו ואיסור סוטה

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  קושיית הירושלמי: ל"ל לאו דמחזיר גרושתו ב"ש אומרים לא יגרש אלא א"כ מצא בה ערות דבר (גיטין צ,א). נאמר כאן דבר (כי מצא בה ערות דבר) ונאמר להלן דבר (על פי שני עדים או שלשה עדים יקום דבר) מה להלן בשני עדים אף כאן בשני עדים. וברש"י: עדים ברורים אינה נאסרת עליו משום ערוה אלא בעדות ברורה. ייתכן ותוס' גרסו תיבת ברורים אחר תיבת עדים. תוס' הביא קושיית הירושלמי: למה לי לאו דמחזיר גרושתו משנשאת תיפוק ליה – שלב"ש – היא אסורה עליו משום סוטה לבעלה, דאל"ה לא היה מגרשה? וכתבו שהירושלמי מתרץ לעבור עליו בשני לאוין. המאמר דן בסוגיה.
  Original languageHebrew
  Pages (from-to)88-96
  Number of pages9
  Journalאבני משפט
  Volume21
  StatePublished - 2017

  Cite this