מורשת תרבותית וסביבתית כמכפיל כח בשימור הנוף הפתוח — המקרה של תל צפית \גת

O. Ackerman, A. M. Maeir, A. Ayalon, A. Almogi, M. Lavin-Bar, H. Mathius, L. Bruins, N. Greenbaum, N. Horowitz, E. Weiss, N. Porat, Y. Cohen-Atav, D. Kabnas, B. Shealman

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Filter
Organizing a conference, workshop, ...

Search results