מוקצים חברתית: תפיסות חברתיות כלפי פוגעים מינית בילדים

יעלה דרורי, יעל אידיסיס

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר בדק את ההתייחסות החברתית של 20 מטפלים בעברייני מין, 20 אסירים משוחררים ו-20 גברים נורמטיביים שאינם נמנים עם אנשי טיפול, כלפי אדם שפגע מינית בילדים, וזאת כפונקציה של שלושה משתנים: התוקף הוא קורבן של תקיפה מינית בילדותו, מספר הפגיעות המיניות שביצע, וקבלת אחריות למעשה שביצע. המשתנים הללו קשורים לעברו, לפנומנולוגיה של העבירה ולהתייחסותו למעשה שביצע.כמשוער, בקרב שלוש קבוצות הנבדקים הושפעו השיפוטים משלושת המשתנים. מספר הפגיעות נמצא כמשתנה המשמעותי ביותר בשיפוטי החומרה. בקרב הנבדקים הנורמטיביים היו שיפוטי החומרה גבוהים יותר במובהק לעומת השיפוטים של קבוצת המטפלים ושל קבוצת האסירים לשעבר.כלומר, האוכלוסייה הנורמטיבית רואה באדם שביצע מעשים פדופיליים דמות חד-ממדית הצבועה בצבע הפגיעות שביצע ומתעלמת מקיומו כאדם ומנסיבות חייו. ממצא זה תואם את ההנחה שאדם סוטה מזוהה על פי תדירות פגיעתו בנורמות, ולכן ככל שהוא מבצע עבירות רבות יותר, היחס כלפיו שלילי יותר. ממצאי המחקר מדגישים את הצורך למצוא דרכים שיסייעו להפחית את התחושות הקשות כלפי עברייני מין ואת הוקעתם, וכן את ההבנה בדבר הצורך להשקיע משאבים בטיפול בעבריינים אלה. כאשר מדובר בשיקום אדם לאחר שחרורו ממאסר, צריך לשלבו מחדש בקרב אוכלוסייה המסוגלת לראות בו רכיבים נוספים על עבריינותו, ולהסכים לקבלו לקִרבה שוב.(מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)53-80
Number of pages28
Journalקרימינולוגיה ישראלית
Volumeח
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Child sexual abuse
  • Criminals -- Rehabilitation
  • Liability (Law)
  • Sex offenders
  • Stigma (Social psychology)

Cite this