מוטיב שלושת הכתרים בארונות הקודש של מזרח אירופה

ברכה יניב

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

אחת התופעות המעניינות בחקר אמנות בתי הכנסת היא התפתחותו של מוטיב חדש, והקשר בינו לבין המוטיבים האחרים. ניתוחה של התפתחות זו מלמד על מערכת מורכבת של מוטיבים ודימויים המשתנה ומתפתחת בהתאם לנסיבות ההיסטוריות, החברתיות והרוחניות. מוטיב מעניין לצורך ניתוח קשרים אלה הוא מוטיב שלושת הכתרים, המופיע בארונות הקודש של מזרח אירופה במאה הי"ח, והופך למוטיב דומיננטי בעיצוב תשמישי הקדושה, לא רק במזרח אירופה אלא גם במרכזה ובמערבה. מוטיב שלושת הכתרים הופיע על ארונות קודש ברוב חלקי ממלכת פולין-ליטא שלפני החלוקה בשנת 1772. הוא הופיע הן בבתי הכנסת הקטנים מעץ, והן בבתי הכנסת הגדולים הבנויים מלבנים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationכנישתא
Editorsיוסף תבורי
Pages77-87
Number of pages11
Volume2
StatePublished - 2001

Bibliographical note

ISBN: 9652262374

Cite this