מודל "מקום העבודה המכיל" כמענה לשונות של כוח-האדם התעסוקתי בישראל.

M Mor Barak, O Nutman Shwartz, L. Findler

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)294-309
JournalAvoda, Hevra vemishpat
Volume11
StatePublished - 2005

Cite this