מודליות של ריכוך וסיוג בשיח טיעוני המזמין לדיאלוג

אהלה ספוקויני, זהר לבנת

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בתוך כלל הסוגות וטיפוסי השיח מוגדר השיח הטיעוני ככזה שמטרתו הצגה של עמדה או נקודת מבט, וניסיון לשכנע בנכונותה. בהתאם לכך מוגדר השיח הטיעוני המזמין לדיאלוג, שבו עוסק מאמר זה, כתת קטגוריה של שיח הטיעון. מאמר זה מבקש להראות את האופן שבו מודליות הריכוך והסיוג לסוגיה מבטאת התחשבות בצרכיו השונים של הנמען - הצורך שלו בהכרה, הצורך בהערכה והצורך בשייכות, כמו גם הצורך בעצמאות מוחשית ובעצמאות מחשבתית.
Original languageHebrew
Title of host publicationהעברית שפה חיה (קובץ בעריכת רינה בן שחר וניצה בן ארי)
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוניברסיטת תל אביב והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pagesכרך ט', 279-259
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Dialogue
  • Discourse analysis
  • Hedge (Linguistics)
  • Modality (Linguistics)
  • Rhetoric

Cite this