מה קרה להביאס קורפוס? על משמרת החירות בבג"ץ

ישראל צבי גילת, יהושע (שוקי) שגב, Joshua Segev

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בקשת סעד של "הביאס קורפוס" נחשבת נדבך חיוני של ההגנה על החירות האישית, וממילא על חירויות היסוד של הפרט כולן, במסורת האנגלו-אמריקנית. בחינת מצבם העדכני של צווי ההביאס קורפוס במשפט הישראלי מראה על דעיכתם. דעיכה זו בולטת במיוחד לאור תפקידם החשוב בשלבים שבהם צעד המשפט הישראלי את צעדיו הראשונים, והשימוש שעשה בהם בג"ץ לביסוס עליונות שלטון החוק ולהכפפתם של פרטים וגופים למרותו. דעיכה זו אינה מקרית ומשקפת העדפה מערכתית ומתודולוגית. במרכזו של המאמר יעמדו שלושה גורמים, שהובילו לדלדולם של צווי ההביאס קורפוס: (א) התפתחות אלטרנטיבות סטטוטוריות להביאס קורפוס
Original languageHebrew
Pages (from-to)195-229
Journalהמשפט כתב עת לענייני משפט (שנתון)
Volumeכג
StatePublished - 2017
Externally publishedYes

Keywords

 • משפט חוקתי
 • זכויות יסוד
 • זכויות עצירים ונחקרים
 • שלטון החוק
 • תקנות וצווים
 • חטיפת ילדים
 • עבירות על ביטחון המדינה
 • ביקורת שיפוטית על חקיקה
 • Delegated legislation
 • Rule of law
 • Human rights
 • Prisoners -- Civil rights
 • Constitutional law
 • Judicial review
 • Kidnapping

Cite this