מה לפמיניזם ולזכויות הילד? השפעת תיאוריות פמיניסטיות על איסור ענישה גופנית לילדים כמקרה מבחן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

האם הפמיניזם פורץ גבולות לעבר מחוזות חדשים ומשפיע גם על זכויות הילד? האם תיאוריות פמיניסטיות מוכנות לפעול גם לקידומן של קבוצות חלשות אחרות באוכלוסייה ובמשפחה, ולתיקונן של עוולות חברתיות שאינן מכוונות כלפי נשים? החיבור מנסה לבחון את מידת השפעתן של תיאוריות פמיניסטיות שונות על קידום זכויות הילד דרך סוגיית הענישה הגופנית כלפי ילדים. מבט על חלק הארי של הקבוצה הנכבדת שתרמה להטלתו של איסור על ענישה גופנית לילדים ולתלמידים בישראל ולהטמעתו בקרב הציבור מראה כי מדובר בעיקר בנשים: שופטות, חברות-כנסת, עובדות משרד המשפטים, עובדות ארגונים למען הילד ונשות אקדמיה. אך בשום שלב של המהלך לא הוזכר, אף לא בעקיפין, כי מדובר בהשפעה של תיאוריה פמיניסטית. לצורך בחינת השאלה שבבסיס המאמר ייבחנו כמובן, לא רק זהותן של מבצעות המהלך, אלא גם תוכנו של המהלך, תוך כדי ניסיון להכריע בשאלה אם המהלך מייצג השלכה של תיאוריות פמיניסטיות, בעיקר רדיקליות, שהרי לא כל מהלך שנעשה ברובו על-ידי נשים הוא בהכרח מהלך פמיניסטי. מטרת הבחינה אינה רק לזהות נקודתית את המהלך לגבי ענישה גופנית, אלא לפתוח צוהר לשני מעגלים רחבים יותר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)57-115
Number of pages59
Journalמשפחה במשפט
Volume1
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Children's rights
  • Corporal punishment
  • Feminist jurisprudence
  • Parent and child (Law)
  • Women judges
  • Women lawyers

Cite this