מה חידש רבן יוחנן בן זכאי בדין "חדש"? תקנה ותולדות פרשנותה

Translated title of the contribution: "What did Rabban Yochanan ben Zakkai renew in the Law of Chadash? Regulation and its Interpretation (in Hebrew)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק באיסור 'חדש' בהיעדר מקדש, ומתמקד באיסור האכילה מן התבואה החדשה עד הבאת קורבן העומר. זאת תוך התייחסות לתקנת רבן יוחנן בן זכאי, שתיקן שהאיסור יימשך עד סוף היום ט"ז בניסן, ולטעמה של תקנה זו לפי הבבלי, וכן לשיטת ר' יהודה והמחלוקת ביניהם. בימי האמוראים אפשר להיווכח בתהליך מתפתח של התרחבות התפיסה החדשה: ראשוני האמוראים נחלקו אם הגורם הקדום - הבאת הקורבן - היה אכן גורם מתיר בתקופת הבית, או שהזמן הוא שהתיר אף בתקופת הבית. בחציה השני של תקופת האמוראים ייחס רב נחמן בר יצחק אף לרבן יוחנן בן זכאי את התפיסה שהאיסור אינו מותנה בקורבן. ואילו בימי סתמא דגמרא אפילו רב נחמן רב יצחק כבר נתפרש מחדש פירוש רדיקלי, מתוך שתפיסת האיסור כתלוי בתאריך ולא בקורבן הפכה מושכל ראשון שהכל מודים בו.
Translated title of the contribution"What did Rabban Yochanan ben Zakkai renew in the Law of Chadash? Regulation and its Interpretation (in Hebrew)
Original languageHebrew
Pages (from-to)451-478
Number of pages28
Journalתעודה
Volume31
StatePublished - 2021

RAMBI Publications

  • RAMBI Publications
  • Johanan ben Zakkai -- -approximately 80
  • Newly harvested grain (Jewish law)
  • Omer (Grain offering)
  • Taḳanot (Jewish law)

Cite this