מהרבים אחד: התפתחות המטות המשולבים בארצות הברית וגישת השילוביות (1991-1947)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר יוצג תהליך הקמת מוסד המטות המשולבים תוך התמקדות בשנות מלחמת העולם השנייה, ברפורמה להקמת המטות המשולבים ובחוק שנחקק בשנת 1986, שארגן מחדש את הסמכויות וההיררכיה במטות המשולבים, הביא להפרדה ברורה בין בניין הכוח ובין הפעלתו וחיזק את תפקיד מפקד הפיקוד האזורי. בחלקו האחרון של המאמר תיבחן השאלה כיצד באה לידי ביטוי הרפורמה במלחמת המפרץ (1991), ובכך ניתן יהיה להבין כיצד יושמה הלכה למעשה הרפורמה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)59-81
Number of pages22
Journalבין הקטבים
Volume14
StatePublished - Dec 2017

Cite this