מהאתי אל הפוליטי: עיון במחשבתו של אלבר קאמי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר טוען שבספרו של קאמי 'האדם המורד' מצויים המרכיבים הדרושים לשם עיצובה של פילוסופיה פוליטית. לשם כך הוא מנתח את פרשנותו של אבי שגיא לספר זה, שעיקרה הוא הצגת חוויית המרד והסולידריות האנושית הנחשפת בו כמבססות מניע לפעולתו האתית של היחיד ולאפיונה של תודעתו כתודעה של היענות למצוקה ולסבל של הזולת. כאלטרנטיבה לפרשנות זו המאמר מפתח את משמעות המרד והסולידריות כמושגי יסוד של מסגרת פוליטית, מושגים המעצבים את פעולת המוסדות המסדירים את החיים החברתיים. פרשנות זו הופכת את 'האדם המורד' לחיבור רלוונטי לשיח הפילוסופי הפוליטי העכשווי, ומחלצת את מחשבתו הפוליטית של קאמי מהקשרה הפולמוסי-היסטורי ומתחומה של האתיקה הקיומית של היחיד.
Original languageHebrew
Title of host publicationתרבות וביקורת התרבות (קובץ בעריכת דב שוורץ)
Place of Publicationרמת גן
Publisherאוניברסיטת בר אילן
Pages151-164
Number of pages14
ISBN (Print)9789652264794
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Civil disobedience
  • Ethics
  • Political science -- Philosophy
  • Solidarity

Cite this