מגמות בחקיקה ובשיקום עברייני מין בעולם ובישראל - בין סיכון לסיכוי

רוברט (ד"ר) אפשטיין, גליה ניב, טובה הלפמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הפרק הראשון סוקר את המגמות הרווחות בעולם בנושא חקיקה בתחום עבריינות המין, מגמות הנעות על הרצף שבין "תרבות ענישתית", המדגישה אלמנטים אכיפתיים ומגבילים לשם הגנה על הציבור, לבין הגנה על הציבור באמצעות שיקומו של העבריין. לצד סקירה מקיפה זו הפרק בוחן את המצב החוקי בישראל ואת השלכותיו על ההתמודדות עם עבירות מין, על פני רצף זה, תוך התמקדות בחוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006 ובמערך המגוון של שירותי הטיפול בעברייני מין שהתפתח לאורו, בכלא ובקהילה (מתוך המאמר)
Original languageAmerican English
Pages (from-to)27-51
Journalעבריינות מין בישראל (קובץ בעריכת מלי שחורי ביטון, יהודית אבולעפיה, ליזה צבי)
Volumeעמ' 27-51
StatePublished - 2021

Keywords

  • תקיפה מינית
  • שיקום עבריינים
  • חקיקה
  • Legislation
  • Criminals -- Rehabilitation
  • Sex crimes

Cite this