מגילת רות - גשרים וגבולות / יונתן גרוסמן ; עריכה והתקנה: אברהם שמאע.

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"ניתוח ספרותי רציף למגילת רות... המגילה... משמשת גשר בין תקופת השופטים לתקופת המלוכה... הספר... מעלה שלושה עמודים מרכזיים שעליהם נשען ה'גשר'... עמוד תיאולוגי, עמוד משפטי ועמוד מוסרי. בכל הצירים האלו מציגה המגילה תפיסה מקראית ייחודית של העברת האחריות אל האדם - אשר עליו מוטל לפעול ולהביא לגאולה." -- מן הכריכה האחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationאלון שבות
Publisherהוצאת מכללת הרצוג - תבונות
ISBN (Print)9789657086681
StatePublished - 2016

Cite this