מבוא: בפתח המהדורה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Original languageAmerican English
Title of host publicationספורי מעשיות - משנים קדמוניות
Place of Publicationרמת-גן
Publisherהקתדרה לחסידות ע"ש ר' לוי יצחק מברדיטשב, אוניברסיטת בר אילן
Number of pages9
StatePublished - 2016

Bibliographical note

כולל הערות ביבליוגרפיות
מחבר הספר: רבי נחמן מברסלב

Keywords

  • Bratslav Hasidim -- Legends

Cite this