מאפייני העיבוד המורפולוגי במהלך זיהוי המילה בקרב קוראים עם דיסלקסיה התפתחותית

Translated title of the contribution: Morphological Processing in the Word Recognition of Normal and Dyslexic Readers

רחל שיף, מיכל רווה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

בפרק זה אנו מציגות מחקרים שבהם בדקנו את הביצוע של קוראים מבוגרים

עם דיסלקסיה התפתחותית במטלות מורפולוגיות סמויות במטרה לעמוד על

מאפייני התיהלוך המורפולוגי שלהם בזיהוי מילים. אחת הפרדיגמות היעילות

לחקר השפעת המבנה המורפולוגי על זיהוי אוטומטי של מילים היא פרדיגמת

ההטרמה ,)priming( שלפיה מילה מזוהה מהר יותר כאשר מוצגת לפניה מילה

קשורה מבחינה מורפולוגית. למשל, מילת המטרה פעולה מזוהה מהר יותר לאחר

חשיפה למילת ההטרמה פעיל הקשורה מבחינה מורפולוגית (משתפת את השורש

פע"ל), לעומת חשיפה למילת הטרמה לא קשורה מבחינה מורפולוגית כמו פוזל.

תופעת ההטרמה המורפולוגית נמצאה בעקיבות במחקרים רבים, והיא משמשת כלי

חשוב לבחינת האופן שבו ידע מורפולוגי מיוצג בלקסיקון המנטלי והאופן שבו

ייצוגים אלה מעורבים בעת זיהוי המילה Deutsch & Frost, 2003; Schreuder(

.)& Baayen, 1995 מכיוון שמילים קשורות מבחינה מורפולוגית דומות הן

במבנה האורתוגרפי והפונולוגי והן במשמעות, הטרמה מורפולוגית נבחנת בתנאי

הטרמה שבהם דמיון במשמעות בלבד (למשל רופא—אחות) אינו מזרז את זיהוי

מילת המטרה .)Napps, 1989( כמו כן, אפקט ההטרמה המורפולוגית נמדד לרוב

באופן יחסי למילות הטרמה שאינן קשורות מבחינה מורפולוגית, אך דומות

במבנן למילת המטרה. למשל, המילה בדרן קשורה מבחינה מורפולוגית למילת

המטרה בידור . מילת הביקורת בחור אינה קשורה מבחינה מורפולוגית למילת

המטרה בידור , אך אף היא משתפת ִעמה שלוש אותיות ושלוש פונמות. דרכים

אלה מאפשרות להסיק שאפקט ההטרמה המורפולוגית הנצפה נובע באופן ייחודי

מן הקשר המורפולוגי שבין מילת ההטרמה לבין מילת המטרה, ואינו נובע מדמיון

במבנה או מדמיון במשמעות בלבד.
Translated title of the contributionMorphological Processing in the Word Recognition of Normal and Dyslexic Readers
Original languageHebrew
Title of host publicationאוריינות ושפה
Subtitle of host publicationיחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים
Editorsעפרה קורת, דורית ארם
Place of Publicationירושלים
Publisherמאגנס
Chapter21
Pages399-413
Number of pages15
ISBN (Electronic)978—965—493—537—1
ISBN (Print)978—965—493—536—4
StatePublished - 2011

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Morphological Processing in the Word Recognition of Normal and Dyslexic Readers'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this