מאפיינים מרכזיים בהקמתן של שכונות חברות הבנייה החלוציות בירושלים: משכנות ישראל 1875‑1914

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)108-132
JournalStudies in the Historical-Settlement Geography of Palestine, vol. 2
StatePublished - 1991

Cite this