מאזני צדק - משפט שמיים וארץ: עיון בדיני מידות ומשקלות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עיון בדיני מידות ומשקלות שבספרות חז"ל מגלה דרישות קפדניות, חלקן פרפקציונסטיות. פרק א של המאמר יעסוק בייחודן של דרישות אלו על רקע ההשוואה שבין דיני אונאה ובין דיני מידות ומשקולות. חלק ב מבאר את הקפדנות שבהן מבוארים דימויו של הסוחר, המודד או השוקל לדיין. חלק ג-ד של המאמר מלמד שדימויו של הדיין אינו אלא בבואה ארצית המשתקפת מתמונת המשפט השמיימי. במרכז תמונה זו ניצבים מכשירי המשפט של מעלה - מאזני הצדק וכלי המדידה. המודד והשוקל נדרשים לשוות את משפט השמיים לנגדם תמיד, בעת שימושם במכשירי משפט של מטה, עוות המידה - יש בו התרסה כלפי מעלה, כביכול כל המשקר במידה כאילו עובד עבודה זרה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)75-125
Number of pages51
JournalJSIJ
Volume6
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Fraud
  • Weights and measures, Jewish
  • מידות ומשקלות יהודיים
  • רמאות

Cite this