לשלוט באחר: האתגר ההלכתי של חידוש הריבונות היהודית

מנחם פיש

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר דן במצבים פוליטיים קונקרטיים. המחבר מציג את האתגר של שליטים דתיים בחברה חילונית ודן באחת מבעיות היסוד של כל פילוסופיה פוליטית - הריבונות והתביעות המנוגדות של תבונה ודת. הוא מתמודד עם סוגיה זו על ידי הצגת מודל פופריאני של הפלורליזם. על פי מודל זה יש רצון לטפח בסביבתך אנשים בעלי דעות ואורח חיים השונים במידה רבה מן הרוב כדי להעשיר את מערכת האמונות, אמות המידה המוסריות והבחירות העומדות לרשות המסורת הדתית. המחבר מתמקד ב"קוד התרבותי" של היהדות, ומנסה להראות שהמודל הפופריאני עולה מהתלמוד ומן הדיון התלמודי.
Original languageHebrew
Title of host publicationע[ו]ל הסובלנות (קובץ בעריכת שלמה פישר ואדם ב' סליגמן)
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages237-272
Number of pages36
ISBN (Print)9789650204235
StatePublished - 2007
Externally publishedYes

IHP Publications

 • ihp
 • פלורליזם (מדעי החברה)
 • Cultural pluralism
 • פופר, קרל
 • סובלנות
 • Toleration
 • יהדות
 • Judaism
 • דת ומדינה
 • Religion and state
 • ריבונות
 • Sovereignty

Cite this