לשון חכמים

משה בר-אשר, יהודית הנשקה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה נועד לתת תמונה כוללת מרובת פנים של לשון חכמים. מוצגת בו תמונה רחבה של המציאות הלשונית הרבגונית בתקופת חז"ל, כפי שמשתקפת בטקסטים הכתובים, באפיגרפיה, במקורות קרובים ובמסורות שבעל פה שהילכו עד ימינו. המאמר עוסק בריבודה הכרונולוגי, הגאוגרפי והספרותי, תוך התייחסות לרב-לשוניות ששררה בארץ-ישראל בתקופת חז"ל ולהשפעותיה על לשונם. המאמר עומד על מסורותיה השונות של לשון חכמים בביטוייהן המאוחרים. ולבסוף נוגע ביחסה של לשון חכמים ללשון המקרא, הן בהיותה לשון חיה הן במהלך מסירתה במרוצת הדורות. המאמר פותח בתיאור המקורות הספרותיים של לשון חכמים, בגיבושם הספרותי, בכתבי היד ובמסורות שבעל-פה. המאמר מתייחס גם למקורות הלא ספרותיים והלא ישירים (למשל מגילות קומראן, תעודות מדבר יהודה, כתובות עבריות, לשון התפילה והפיוט, התעתיקים ליוונית וללטינית, ומסורת השומרונים). המשך המאמר עוסק בייצוגה של לשון חכמים כלשון הדיבור, בלהגים בלשון התנאים, בהבדלים בין לשון התנאים ללשון האמוראים, ובהשפעות לשוניות של השפה הארמית, היוונית והלטינית. המאמר מתייחס גם לרובדי הלשון: בין לשון המקרא ללשון חכמים (הבדלים כרונולוגיים, הבדלים דיאלקטיים והבדלי מסורות).
Original languageHebrew
Title of host publicationספרות חז"ל הארץ-ישראלית (קובץ בעריכת מנחם כהנא, ורד נעם, מנחם קיסטר, דוד רוזנטל.)
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן צבי
Pages601-634
Number of pages34
ISBN (Print)9789652174208
StatePublished - 2018

IHP Publications

 • ihp
 • שפה עברית -- תקופת חז"ל
 • Hebrew language, Talmudic
 • כתבי יד עבריים
 • Manuscripts, Hebrew
 • ספרות חז"ל
 • Rabbinical literature
 • מסורת יהודית
 • תנאים
 • Tannaim
 • השפעות לשוניות
 • Languages in contact
 • שפה ארמית
 • Aramaic language
 • שפה יוונית
 • Greek language
 • קריאת התורה
 • Bible -- Pentateuch -- Reading
 • שפה לטינית
 • Latin language
 • שפה עברית -- תקופת המקרא
 • Hebrew language, Biblical
 • דיאלקטים עבריים
 • Hebrew language -- Dialects
 • דקדוק עברי
 • Hebrew language -- Grammar
 • אוצר מילים
 • Vocabulary
 • תעתיק
 • Transcription
 • Transliteration
 • מגילות מדבר יהודה
 • Dead Sea scrolls
 • כתובות עבריות
 • Inscriptions, Hebrew
 • אמוראים
 • Amoraim
 • מסורת שומרונית

Cite this