לקט פסיקה - סקירה וביקורת: א. פסילה מכהונה במועצה מקומית. ב. האם מכרז ציבורי בא אל קיצו עם כריתת החוזה. ג. חובה של רשות מינהלית להתחשב ב"מעון מיצג" שניתן לאזרח

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this