למסורת נוסח התוספתא: עיון ראשוני בעקבות שאול ליברמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לעומת הטיפול בה זכו חיבורים אחרים מתוך ספרות חז"ל (בכל הקשור לבירור מסורת נוסחם) שאלת מסורת הנוסח של התוספתא, כמעט שלא טופלה כלל. באחרונה הועלתה הסברה, שבהשוואה למשנה, דוקא התוספתא שמרה על צורתם המקורית של המקורות התנאיים, קודם שעברו עריכה על ידי רבי. יש חשיבות מיוחדת להעמדה מדויקת של נוסח הדברים בשל האפשרות, שבמקרים רבים צורתם הראשונית של המקורות התנאיים השתמרה דווקא בתוספתא - בהשוואה למשנה, או לברייתות המקבילות שבתלמוד הירושלמי או הבבלי. במאמר זה מבקש המחבר לפתוח בנסיון ראשוני למלא את החסר המחקרי בתחום. בעקבות דברים של שאול ליברמן, המפוזרים במקומות שונים בכתביו. המחבר ינסה לבחון את שאלת היחסים בין עדי-הנוסח הישירים של התוספתא, ולהציע, בעקבות ליברמן, שיש לראותם כמייצגים מסורות שונות של הטכסט.
Original languageHebrew
Pages (from-to)11-43
Number of pages33
JournalJSIJ
Volume1
StatePublished - 2002

IHP Publications

  • ihp
  • Criticism, Textual
  • Lieberman, Saul -- 1898-1983
  • Rabbinical literature
  • Tosefta
  • השוואת נוסחים
  • ליברמן, שאול
  • ספרות חז"ל
  • תוספתא

Cite this