לימודי מגדר באוניברסיטה דתית: עימות או מורכבות?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

"התכנית הבין-תחומית ללימודי מגדר לתארים מתקדמים" באוניברסיטת בר-אילן היא, לטענת מחברת המאמר, תכנית לימודים יוקרתית ומושכת שקנתה לה הערכה גם באוניברסיטה וגם מחוץ לה. אולם בשנים הראשונות של התכנון וההקמה, ולעיתים גם כיום, מחברת המאמר נוכחה לא פעם כי הזיווג בין "לימודי מגדר" ובין "אוניברסיטת בר-אילן" (כאוניברסיטה דתית) מעורר תמיהה, ואפילו אנטגוניזם. זאת כתוצאה של איזו הנחת יסוד - גם בין העוסקים בחקר המגדר וגם בין "נאמני" האופי הדתי הייחודי של האוניברסיטה - כי קיים עימות בין השניים. המאמר עוסק בשאלה מדוע נתפסים "לימודי מגדר" כסותרים את אופייה הדתי של האוניברסיטה, אולי יותר מכל תחום מחקר והוראה אחר.
Original languageHebrew
Title of host publicationייעודה של אוניברסיטה דתית
Editorsי. עירם, י. פרידלנדר, ש. אוחיון
Publisherאוניברסיטת בר אילן
Pages109-116
ISBN (Print) 9789652264398
StatePublished - 1 Jan 2013

Bibliographical note

Item Citation: ייעודה של אוניברסיטה דתית (קובץ בעריכת יעקב עירם, יהודה פרידלנדר ושמעון אוחיון). עמ' 109-116

Accession Number: edsihp.000910498; Publication Type: Academic Journal; Source: ייעודה של אוניברסיטה דתית (קובץ בעריכת יעקב עירם, יהודה פרידלנדר ושמעון אוחיון). עמ' 109-116; Language: Hebrew; Publication Date: 20130101; Imprint: רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, 2013.

Cite this