לדמותם הקונסונאנטית של דפוסי המקרא הראשונים : המהדורה הראשונה של התנ"ך השלם - דפוס סונצ'ינו משנת 1488.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this