לגיטימציה ודה־לגיטימציה בחסות הטקסט: מאפייני השיח העכשווי בתוך הציונות־הדתית על אודות השימוש בכוח צבאי אלים

סטיוארט א כהן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

סטיוארט כהן במאמרו מביט עמוק פנימה אל תוך הטקסט ההלכתי והפרשנות עליו, המשמשת את שיח הלגיטימציה של הציונות הדתית. כהן טוען שלגיטימציה לאלימות יכולה לקבל ביטוי באופן שבו דוברי מגזר חברתי יציגו את טיעוניהם בעד או נגד מדיניות כוחנית באמצעות ניסוחים ייחודיים להם, ובמקרה זה השיח התורני. הליך ההישענות על השיח התורני התפתח ככל שהציונות הדתית הגבירה את מעורבותה בצבא, בד בבד עם התפתחות כלי התקשורת הפנים־מגזריים. כהן מצביע על תהליך מורכב: החיפוש אחר מקורות מסורתיים (מדרשים וקטעי פרשנות), שיעניקו לצבא לגיטימציה דתית לשימוש בכוח אלים נגד פלסטינים, הצית ויכוחים ערים, שבהם הופיעה גם המגמה להעניק פרשנויות סותרות לטקסטים עד כדי מסגורם ככאלה השוללים הפעלת אלימות ומעודדים את ריסון הכוח
Original languageHebrew
Title of host publicationחמושים בלגיטימציה (קובץ בעריכת עופרה בן ישי ויגיל לוי)
Place of Publicationחיפה
Publisherפרדס
Pages231-252
Number of pages22
ISBN (Print)9781618389534
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Armies
  • Justification (Ethics)
  • Martyrdom -- Judaism
  • Rabbinical literature
  • Religious Zionism
  • Violence

Cite this