לבעיית מעמדו של רעיון הגמול בתורת העיקרים של ר' חסדאי קרשקש

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תורת עיקרים דתית היא רשימה של אמונות הנחשבות בעיני מחברה יסודיות ומהותיות יותר מאחרות במסגרת דתית נתונה. מחבר המאמר טוען באופן ביקורתי כי לפחות במקרה אחד לוקה תורת העיקרים של ר' חסדאי קרשקש באי בהירות. אי בהירות זו מתבטאת בסתירה פנימית בספר "אור ה'", בנוגע לשאלת מעמדו הדוגמטי של רעיון הגמול, קרי האמונה בשכר ועונש הניתנים לאדם לפי המגיע לו: מחד גיסא, קרשקש מזהה אותו במפורש כאחת האמונות האמתיות שאינן 'פינות התורה', ומאידך גיסא, הוא משלבו בהגדרת האמונה בהשגחה האלוהית שהיא אחד מ'פינות' אלה. המאמר מציג ומנתח את המקורות הסותרים, בוחן את שורשיה האפשריים של הסתירה ביניהם, ומציע כי היא נעוצה בבעייתיות מסוימת, המאפיינת את המבנה הכללי של "אור ה'".
Original languageHebrew
Pages (from-to)3-13
Number of pages11
Journalדעת: כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה
Volume68-69
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Crescas, Hasdaï -- 1340-approximately 1410
  • Jewish philosophy -- Middle Ages, 500-1500
  • Reward (Theology)
  • פילוסופיה יהודית של ימי הביניים
  • קרשקש, חסדאי בן אברהם -- 1340-1410
  • שכר ועונש

Cite this